شهرت سازمانی
 

در دو بخش پیشین به تعریف شهرت سازمانی و پس از آن به اجزای آن، تمایز شهرت با دیگر مفاهیم مشابه و سپس به مشخصه‌های یک مدیریت شهرت سازمانی موفق پرداختیم. در بخش سوم به مدل‌های شهرت سازمانی و در بخش چهارم به عناصر اصلی شهرت سازمانی خواهیم پرداخت. با ایران بانکر همراه باشید.

شهرت سازمانی

جهت مشاوره با کارشناسان ایران بانکر کلیک کنید

 مدل‌های شهرت سازمانی

۱- مدل بهترین شرکت‌ها جهت همکاری

رتبه‌بندی مجله فورچون از مشهورترین سیستم‌های رتبه‌بندی شهرت است. این لیست، شامل برترین شرکت‌های آمریکایی، از لحاظ میزان سود، و برخی شرکت‌های غیر آمریکایی است.

شرکت فورچون اقدام به تهیه‌ی یک رده‌بندی از برترین شرکت‌ها کرده که در این رده‌بندی از بین دو هزار شرکت، ۲۳۴ شرکت تحت مططالعه و بررسی قرار می‌گیرند. در مدل مورد نظر، به واسطه‌ی پرسش‌نامه‌ای که هر سال به حدود ۳۶ هزار کارمند داده می‌شود، ۱۰۰ کشور به مثابه‌ی شرکت‌های برتر جهت کار برگزیده می‌شوند. پرسش‌نامه‌هایی که میان کارمندان پخش می‌شوند دو سوم نمره‌ی ارزیابی را در بر می‌گیرند و یک سوم دیگر مختصِ فلسفه‌ و تجربیات شرکت است. این دو می‌توانند شامل موارد زیر باشند:

  • دستنامه‌ی کارمندان
  • روزنامه‌ی شرکت
  • نوارهای ویدئویی شرکت

۲- مدل استورات

در سال ۱۹۹۹، استورات با استفاده از هویت شرکت، ارتباطات شرکت و رفتار سازمانی مدلی ارائه کرد که عموماً در خصوص شیوه‌ی شکل‌گیری شهرت و عماصر تشکیل‌دهنده‌ی آن است.

۳- مدل بهره شهرت

فامبران برخی از شیوه‌های اندازه‌گیری شهرت را اینگونه مورد انتقاد قرار داد که:

۱- مقیاس‌ها و فاکتورهای ارزیابی از مبنای علمی برخوردار نیستند.

۲- اغلب کسانی که جامعه‌ی آماری پاسخ‌دهندگان به تحقیقات را شامل می‌شدند یا مدیران اجرایی هستند و یا تحلیل‌گران.

فامبران با یاری مؤسسه‌ی هریس در سال ۲۰۰۰، درصدد ارائه‌ی یک شیوه‌ی جدید برآمد که با استفاده از آن امکان غلبه کردن بر دو انتقاد وارد آمده وجود داشت. این مدل، مدلِ بهره شهرت هریس – فامبران نام گرفت و از یک فهرست ۲۱ شاخصه تشکیل می‌شود. این ۲۱ شاخص نماینده‌ی ۶ بعد و هر کدام از این بعدها قادر به اندازه‌گیری شهرت سازمان‌های مختلف بودند. 

مزیت مدل بهره شهرت به نسبت سایر مدل‌ها در این است که مقیاس‌ها و فاکتورهای این مدل دایره‌ای گسترده‌تر به نسبت سایرین دارد. افزون بر این مدل بهره شهرت می‌تواند شامل کارمندان، مشتریان و سرمایه‌گذاران شود و صرفاً مختصِ مدیران اجرایی نیست.

ادامه در بخش چهارم

بخش اول

بخش دوم

مطالب مرتبط با این نوشته