شماره شبای حساب یکی از مشخصه های حسابهای بانکی همه ماست. این شماره ۲۴ رقمی در تمام شبکه بانکی یکتا و منحصر به فرد است که برای انتقال وجه با استفاده از سامانه های پایا و ساتنا مورد استفاده قرار می گیردبانک های مختلف برای سهولت در کار مشتریان سامانه هایی را در سایت های خود ایجاد کرده اند که مشتریان از آن طریق می توانند شماره شبای بانکی خود را بدست بیاورند.

شماره شبا بانک صادرات +اینجا کلیک کنید

شماره شبا بانک صادرات ،شماره شبای حساب یکی از مشخصه های حسابهای بانکی همه ماست. این شماره ۲۴ رقمی در تمام شبکه بانکی یکتا و منحصر به فرد است که برای انتقال وجه با استفاده از سامانه های پایا و ساتنا مورد استفاده قرار می گیرد

بانک های مختلف برای سهولت در کار مشتریان سامانه هایی را در سایت های خود ایجاد کرده اند که مشتریان از آن طریق می توانند شماره شبای بانکی خود را بدست بیاورند.

وامتا | خرید و فروش وام ,مشاوره بانکی و مالی _کلیک کنید_

شماره شبا معمولا برای انتقال مبالغ بیش از ۱۵ میلیون تومان به کار می رود

وام خرید کالا بانک صادرات

بانک صادرات برای تسریع در خدمت رسانی این سرویس را در اختیار مشتریان خود قرار داده است تا بتوانند بصورت آنلاین شماره کارت و یا حساب خود را به شماره شبا تبدیل کنند.

سود ترجیحی

دریافت شماره شبا بانک صادرات

روش اول:

 دریافت شماره شبا با استفاده از شماره حساب بانک صادرات

روش دوم:

دریافت شماره حساب با استفاده از شماره شبا

 

مطالب مرتبط با این نوشته