بانک قوامین در جدیدترین طرح سپرده گذاری خود اقدام به رونمایی از طرح بهاران و رمضان نموده است.با توجه به واقع شدن ماه مبارک رمضان در فصل زیبای بهار این نام زیبا برای این طرح سپرده گذاری انتخاب شده است.بیشترین سود سپرده بانک قوامین در طرح بهاران و رمضان به مشتریان پرداخت خواهد شد.با توجه به اینکه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام به کاهش سود پرداختی بانک ها نموده است لذا بانک ها نمی توانند در روال معمول اقدام به افزایش سود بانکی نمایند.

جزدیات بیشترین سود سپرده بانک قوامین در این مطلب تشریح خواهد شد.

جهت مشاوره با کارشناسان ایران بانکر کلیک کنید

بیشترین سود سپرده بانک قوامین در طرح بهاران و رمضان

  1. طرح سپرده سرمایه گذاری رمضان:

حداقل موجودی مورد نیاز: 2 میلیون تومان می باشد(مسدود و غیر قابل برداشت).

سود پرداختی:

  • 17 درصد در صورتی که مبلغ سپرده مشتری کمتر از 20 میلیون تومان باشد.
  • 18 درصد در صورتی که مبلغ سپرده مشتری بیش از 20 میلیون تومان باشد(تا 50 میلیون تومان).

نوع سپرده گذاری: کوتاه مدت روز شمار

نحوه واریز سود:بعد از هر ماه به حساب مشتری واریز می گردد.

      2.  طرح سپرده سرمایه گذاری بهاران:

حداقل موجودی مورد نیاز: 50 میلیون تومان.

سود پرداختی:

  • 20 درصد درصورتی که مبلغ سپرده مشتری کمتر از 100 میلیون تومان باشد.
  • 22 درصد در صورتی که مبلغ سپرده مشتری بیشتر و یا مساوی 100 میلیون تومان باشد.
  • نوع سپرده گذاری: 3 ماهه.

نحوه واریز سود:بعد از 3 ماه به حساب مشتری واریز می گردد.

طرح بهاران و رمضان بانک قوامین

مثال1: در صورتی که مبلغ سپرده شما 30 میلیون تومان باشد طرح رمضان با نرخ 18درصد به شما تعلق می گیرد که مبلغ سود آن در پایان هر ماه به حساب شما واریز خواهد شد.

مثال 2: در صورتی که مبلغ سپرده شما 15 میلیون تومان باشد طرح رمضان با نرخ 17 درصد به شما تعلق می گیرد که مبلغ سود آن در پایان هر ماه به حساب شما واریز خواهد شد.

مثال 3: در صورتی که مبلغ سپرده شما 60 میلیون تومان باشد طرح بهاران با نرخ 20 درصد به شما تعلق می گیرد که مبلغ سود آن بعد از 3 ماه به حساب شما واریز خواهد شد.

مثال 4: در صورتی که مبلغ سپرده شما 100 میلیون تومان و یا بیشتر باشد طرح بهاران با نرخ 22 درصد به شما تعلق می گیرد که مبلغ سود آن بعد از 3 ماه به حساب شما واریز خواهد شد.

طرح تسهیلاتی آرامین بانک قوامین

 

 

 

 

 

مطالب مرتبط با این نوشته