دلیل شلوغی اطراف صرافی های بازار امروز ارز نتيجه سياست‌هاي غلطي است كه نهاد سياستگذار پولي در ساليان گذشته پيش گرفته و با دخالت‌هاي نادرست خود و درجهت بعضي منافع ديگر به دستكاري بازار پرداخته است. بايد به خرد جامعه و كاركرد بازار و تعاملات بازيگران اقتصادي و انگيزه‌هاي آنان احترام گذاشت و با درنظر گرفتن آنها، ابزارهاي صحيح را درجهت اعمال سياست‌هاي درست به كاربرد.

 

جهت مشاوره با کارشناسان ایران بانکر کلیک کنید

دلیل شلوغی اطراف صرافی ها چیست ؟

افزايش نرخ ارز در بازار آزاد در كنار چشم‌انداز منفي از آينده تحريم، محدوديت درآمدهاي ارزي و ذخاير ارزي كشور، گسترش فضاي رانت در پي فاصله گرفتن نرخ بازار از نرخ رسمي ارز، اقتصاد را به سمت يك بحران ارزي هدايت مي‌كند، افزايش فشارهاي تورمي و كمرنگ شدن تاثيرگذاري اظهارنظرات مقامات مسوول بر انتظارات فعالان نيز در اين مورد تاثيرگذار هستند. مي‌توان گفت كه شرايط موجود نيز بسيار متفاوت از دوره‌هاي قبل نيست. پايين بودن بازدهي طرح‌هاي توليدي و در نتيجه كاهش سرمايه‌گذاري‌ها به علت فضاي نامناسب كسب و كار، پايين بودن نرخ سود بانكي و همچنين ركود در بخش ساختمان و كافي نبودن منابع دولت در عرضه ارز، انتظارات فعالين اقتصادي از كسب سود بالا ناشي از افزايش قيمت ارز باعث شده تا منابع به سمت بازار ارز روانه شوند و در نتيجه شاهد افزايش قيمت در بازار ارز باشيم و متاسفانه همانند دهه‌اي گذشته سياستگذاران همواره بدون دانش كافي از شرايط حاكم بر اقتصاد تصميم گرفته‌اند و درنهايت به وجود آمدن شرايط بد را جداي از تصميمات خود دانسته و در راستاي يافتن مقصرين اين اجازه را به خود داده كه دست به دخالت در بازار بزنند و با نفي آزادي ديگران بر بيشتر شدن بحران‌هاي موجود دامن بزنند. لذا تا زماني كه دولت و بانك مركزي راه درست سياستگذاري را ندانند بحران‌هاي ارزي و به دنبال آن تورم همواره در كمين بوده و با يك خبر يا تلنگر بازار آشفته خواهد شد.

مطالب مرتبط با این نوشته