یکی از ضرورت های اساسی مدیران برای تثبیت موقعیت خود در سازمان ها به عنوان اولین وظیفه از وظایف/فرآیند مدیریت ، برنامه ریزی است و به عنوان مهمترین وظایف مدیریت به شمار می آید.عبارت برنامه ریزی عبارتی است قدیمی که قرن هاست در خیلی از زبان ها یافت می شود، برنامه ریزی از زمانی که مردم شروع به فکر کردن کردند به مورد اجرا در آمده است.گرچه این مفهوم در طول زمان تغییر پیدا کرده است.در گذشته مدیران برنامه ریزی را مفهومی لوکس و تجملی تلقی می کردند اما امروزه مدیران برای برنامه ریزی امتیاز ویژه ای قائل می شوند.طبق اصول علمی تیلور برنامه ریزی به عنوان بخش تفکیک ناپذیر سازمان ها مطرح شد و این نیاز را در سازمان ها مطرح نمود که برنامه ریزی در عملکرد سایر سازمان ها ضروری می باشد. در سازمان و شرکت شما دلایل و اهداف برنامه ریزی چیست؟

مطلب مرتبط: خصوصیات و ویژگی های مدیر خوب و موفق

تعریف برنامه ریزی

دلایل و اهداف برنامه ریزی چیست؟

                   دلایل و اهداف برنامه ریزی چیست؟

برنامه ریزی فرآیند هدف گذاری و ارائه روش ها و یا تعیین مسیر هایی برای رسیدن به اهداف تعیین شده است.

سوالات مطروحه در برنامه ریزی

شش سوال اساسی در برنامه ریزی مطرح است که چارچوب کلی برنامه ریزی را در یک سیستم مشخص می نماید، این سوالت عبارتند از :

 1. چرا کار باید انجام گیرد؟
 2. چه باید کرد؟
 3. کجا باید کار انجام گیرد؟
 4. چه زمانی کار باید انجام گیرد؟
 5. چگونه کار باید انجام گیرد؟
 6. چه کسی کار را باید انجام دهد؟

دلایل و اهداف برنامه ریزی چیست؟

 

دلایل و اهداف متعددی برای برنامه ریزی وجود دارد که در این قسمت هفت مورد از مهمترین دلایل برنامه ریزی را عنوان می کنیم:

 1. سازمان ها را برا تغییرات مداوم آماده می کند.
 2. در افزایش نیل به فرصت های آینده نقش موثرتری را ایفا می کند .
 3. دید و گستره مدیثران را افزایش می دهد.
 4. چراهای لاینحل سازمانی را به طور نسبی برای مدیران حل می نماید.
 5. کمک می کند تا مدیران بتوانند تهدیدات محیطی را شناسایی و در جهت رفع آنها تلاش نمایند.
 6. کمک می کند تا مدیران بنوانند نقاط ضعف را شناسایی و در جهت رفع آنها کوشش نمایند.
 7. راندمان،کارایی،اثر بخشی و بهره وری را در سیستم افزایش میدهد.

مزایای برنامه ریزی

 • از جمله مزایای برنامه ریزی به شرح ذیل می باشد:
 • کمک به مدیریت در تطابق با محیط
 • کمک به شکل گیری توافقات بر سر مسائل عمده و کلی سازمان
 • دید کلی مدیران به سیستم نه بخشی نگری.
 • به نحو شایسته و مطلوب به مدیران کمک می کند
 • عملیات را هدایت می کند.
 • در همکاری بین بخش های سازمان نقش کمک کننده ایفا می کند.
 • به شناخت بهتر اهداف کمک می کند.
 • حدس و گمان ها را در کارهای مدیریتی به حداقل می رساند
 • در زمان،هزینه و سرمایه صرفه جویی می کند.
 • در کاهش اشتباهات تصمیم گیری کارساز است.

معایب برنامه ریزی

برنامه ریزی دارای معایب متعددی است،از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره نمود:

 • کاری که با برنامه ریزی همراه است ممکن است فراتر از واقعیت ها و حقیقت ها باشد.
 • برنامه ریزی تمایل دارد اعمال را به تعویق اندازد.
 • برنامه ریزی در بعضی از مواقع در سازمان ابداعات و ابتکارات مدیریت را محدود می سازد.
 • برخی از برنامه های برنامه ریزی شده راه به جایی ندارد.

علی رغم معایب برنامه ریزی می توان گفت مزایای برنامه ریزی بر معایب آن برتری دارد و جهت برنامه ریزی در هر زمینه ای باید تلاش کنیم معایب آن را به حداقل و مزایای آن را به حداکثر برسانیم.


منبع:

تئوری های مدیریت پیشرفته   تالیف:دکتر حسن رنگریز،دکتر جواد محرابی

دلایل و اهداف برنامه ریزی چیست؟

مطالب مرتبط با این نوشته