بازاریابی۱
 

در تجزیه و تحلیل SWOT علاوه بر تجزیه و تحلیل شرکت مورد نظر بایستی شرکت ها و کسب و کارهای رقیب را مد نظر بگیریم. انجام این نوع از تجزیه و تحلیل به شرکت کمک می‌کند تا از طریق بهبود نقاط قوت، بتوانیم راهکارهایی برای کاهش هرچه بیشتر نقاط ضعف در کسب و کار ارائه دهیم. در همین زمینه یک شرکت میتواند از طریق استفاده از ضعف ها و کمبودهای رقیب، از فرصت های بازار استفاده کند و  سود خود را حداکثر نماید.

بیشتر بخوانیم: مهمترین مراحل آماده سازی یک برنامه بازاریابی

 

بازاریابی

 

تجزیه و تحلیل SWOT به دو نوع تقسیم می‌شود

۱- تجزیه و تحلیلSWOT اولیه

این نوع از تجزیه و تحلیل هم میتواند به صورت یک جلسه با اعضای شرکت و یا به تنهایی صورت گیرد. برای اینکار نیز به سه مرحله زیر نیازمند هستیم:

شناسای نقاط قوت شرکت: در این مرحله بایستی تمرکز بر این مسئله باشد که چه عاملی باعث برتری شرکت یا واحد اقتصادی ما نسبت به سایر رقبا می‌شود؟

شناسای نقاط ضعف شرکت: در این قسمت از تجزیه و تحلیل باید لیستی از نیازهای برآورده نشده مشتریان و نیروی فروش تهیه شود.

استفاده از فرصت های ایجاد شده: در این مرحله شناسایی زمینه های خاص محصول یا خدمت که هنوز وارد بازار رقابتی نشده است انجام می گیرد.

 

۲-تجزیه و تحلیل SWOT پیشرفته

این قسمت از تجزیه و تحلیل شرکت به صورت عمیق تری وارد مرحله جست و جو برای یافتن نقاط ضعف رقیب می‌شود. جزییات تجزیه و تحلیل بایستی افزایش پیدا کند.در این قسمت باید از طریق افزایش گستره تحقیق، کیفیت تجریه و تحلیل SWOT را افزایش داد. در همین زمینه میتوان از گزینه های زیر کمک گرفت:

۱- آگاهی از محصول و سطوح استفاده مشتریان شرکت

۲- ایجاد برند، سایت و گسترش تصویر شرکت در شبکه های اجتماعی

۳- تجزیه و تحلیل اهمیت خصوصیات متفاوت محصول برای مشتریان شرکت

۴- بررسی چگونگی عملکرد محصولات و خدمات ارائه شده برای مشتریان شرکت

در نتیجه با بهره گیری از تجزیه و تحلیل های SWOT میتوان به دیدگاههای تازه ای در زمینه ارائه محصول و خدمات دست یافت.

 

مطالب مرتبط با این نوشته