آینده نگری و نقش آن در مدیریت مالی اینگونه بیان می کند که موفق ترین افراد در هر جامعه،کسانی هستند که در تصمیم گیری های روزانه شان بلند ترین دوره زمانی را در نظر می گیرند.

هرچه فردی در یک اجتماع بالاتر می رود،نگرش زمانی یا افق زمانی اش نیز بلند تر می شود،افرادی که در بالاترین سطح ها اجتماعی و اقتصادی هستند،امروز تصمیم هایی می گیرند و فداکاری هایی می کنند که ممکن است تا سال های زیاد و حتی تا پایان عمرشان هم به نتیجه نرسد.

جهت مشاوره با کارشناسان ایران بانکر کلیک کنید

افرادی که نگرش بلند مدت دارند،حاضرند بهای موفقیت را مدت ها قبل از رسیدن به آن بپردازند.در مورد عواقب انتخاب های مالی شان هستند که ده،پانزده و حتی بیست سال آینده ممکن است چه معنایی بدهد

متاسفانه مردمی که در پایین ترین سطوح اجتماعی هستند،کوتاه مدت ترین نگرش را دارند،بیشتر توجه شان به لذت آنی متمرکز است و معمولا رفتارهای مالی شان به گونه ایست که قطعا در بلند مدت منجر به بدهکاری،فقر و مشکلات مالی می شود و معمولا در کوتاه مدت نیز همین گونه است.

از همان روزی که شروع کنید به در نظر گرفتن پیامد های احتمالی کارهایتان در بلند مدت،از نظر اجتماعی و مالی شروع به ترقی می کنید. وقتی شروع می کنید به تفکر بلند مدت تر و زندگی و اولویت های مالی تان را با در نظر گرفتن هدف ها و آورزو های آینده سازمان دهی می کنید،کیفیت تصمیماتتان بهبود می یابد و تقریبا بلافاصله زندگی تان شروع به بهتر شدن می کند.

اولین نتیجه قانون آینده نگری : به تعویق انداختن لذت ها،کلید موفقیت مالی است.

توانایی شما در تسلط بر خود،کنترل شخصی و خودداری شخصی برای فداکاری در کوتاه مدت تا بتوانید در بلند مدت از پاداش های بزرگتری بهره مند شوید،نقطه شروع در ایجاد نگرش بلند مدت است.این نگرش برای هر نوع موفقیت مالی ضروری است.

دومین نتیجه قانون آینده نگری چنین است: انظباط شخصی،مهم ترین خصیصه ای است که موفقیت بلند مدت را تضمین می کند.

سالها پیش البرت هابرت انظباط شخصی را اینگونه تعریف کرد: توانایی وادار کردن خودتان به انجام کاری که باید بکنید،در زمانی که باید بکنید،چه دوست داشته باشید چه دوست نداشته باشید.تواناییتان در اینکه خودتان را عادت بدهید تا بهای موفقیت را پیشاپیش بپردازید و به این کار ادامه بدهید تا به هدفتان برسید.نشانه واقعی یک انسان برنده است.

نتیجه سوم آینده نگری و نقش آن در مدیریت مالی می گوید:فداکاری در کوتاه مدت بهایی است که می پردازید تا در بلند مدت،اطمینان خاطر داشته باشید.

واژه کلیدی در اینجا (فداکاری) است.وقتی در برابر وسوسه انجام کارهای خوش آیند و ساده مقاومت می کنید و به جای آن خودتان را عادت می دهید که کارهای سخت و لازم را انجام بدهید،در خودتان شخصیتی ایجاد می کنید که برایتان یک زندگی بهتر در آینده را تضمین می کند.اگر وقت و پولتان را با معاشرت های بیهوده و سرگرمی های بیهوده به هدر ندهید و آن را پیوسته برای رشدتان سرمایه گذاری کنید،خودتان را در مسیر امداد های غیبی قرار می دهید و عملا آیندتان را تضمین می کنید.در آخر آینده نگری و نقش آن در مدیریت مالی اینگونه بیان می کند که هرچه اشخاص آینده نگر تر بوده و از لذت های آنی دوری کند،هرچند دیرتر ولی بالاخره زندگی بهتری خواهد داشت.اگر به دنبال راه کار هایی برای مدیریت مالی هستید می توانید مقالعه ما با عنوان “آموزش نحوه مدیریت و حفظ پول” را مطالعه کنید.

مطالب مرتبط با این نوشته