بورس۲
 

در قسمت سوم آموزش حرفه ای بورس در ارتباط با انواع نمودارهای شمعی که کاربرد فراوانی در تحلیل تکنیکال دارند مطالبی بیان شد، در این مقاله در ادامه الگوهای بازگشتی در نمودارهای شمعی گفته خواهد شد.

الگوهای بازگشتی، میتوانند به عنوان یک اخطار برای معامله گر استفاده شوند ولی نباید تا مطمئن شدن از الگوی بازگشتی در جهت تغییر روند، به معامله پرداخت.

جهت مشاوره با کارشناسان ایران بانکر کلیک کنید

دو نوع متفاوت از الگوهای بازگشتی پوشا در تحلیل تکنیکال

الگوی بازگشتی ابر سیاه

این الگوی بازگشتی سقف، از دو شمع تشکیل شده است. این الگو در یک روند صعودی ایجاد می‌شود. اولین شمع یک شمع سفید رنگ است و دومین شمع یک شمع سیاه رنگ بزرگ است که قیمت بازشدن آن بالاتر از سایه بالایی شمع قبلی است و قیمت بسته شدن کمی بالاتر از قیمت باز شدن شمع قبلی بسته می‌شود.

الگوی ابر سیاه

اعتبار سنجی الگوی ابر سیاه در تحلیل تکنیکال

هر چقدر نفوذ شمع سیاه در شمع سفید بیشتر باشد، استحکام الگو بیشتر است و الگو از اعتبار بالاتری برخوردار است.

بسیاری از تحلیلگران تکنیکال، حداقل ۵۰ درصد نفوذ شمع سیاه در شمع سفید را اعتبار این الگو میدانند.

۴ نکته کلیدی برای افزایش اهمیت الگوی ابر سیاه

۱- هرچه نفوذ شمع سیاه در شمع سفید بیشتر باشد، الگوی سقف بیشتر تایید شده، اما در همین زمینه باید توجه داشت که در صورت پوشش کامل شمع سفید توسط شمع سیاه، الگوی ما دیگر ابر سیاه نبوده و در واقع الگوی پوشای نزولی است و در نتیجه میتوان گفت که اعتبار الگوی پوشای صعودی از ابر سیاه بیشتر است.

۲اگر در انتهای یک روند بلند مدت قیمتی، شمع سفید رنگ با بدنه بزرگ باشد و سایه پایینی و بالایی نداشته باشد و همچنین شمع بعدی نیز یک شمع سیاه رنگ با بدنه بزرگ و بدون سیاه بالایی و پایینی باشد. میتوان گفت که یکی از پرقدرتمندترین حالت های ابر سیاه رخ داده است.

۳- اگر در ابر سیاه شمع دوم نتواند خط مقاومت ایجاد شده را بشکند، میتواند نشان از برتری فروشندگان نسبت خریداران دانست.

۴- اگر حجم معاملات همزمان با رخ دادن شمع دوم افزایش یابد، نشان از تخلیه قدرت خریداران است و فروشندگان با فروش های سنگین خود، بازار را به سمت قیمت های پایین می‌برند.

الگوی بازگشتی نفوذی

الگوی نفوذی دقیقا برعکس الگوی ابر سیاه که در سقف نمایان می‌شود، است. این الگو در یک روند نزولی رخ داده و به عنوان یک الگوی کف شناسایی می‌شود.

بیشتر بخوانیم: بورس بهتر است یا فرابورس

این الگو در تحلیل تکنیکال متشکل از دو شمع بوده که رنگ شمع اول، سیاه و رنگ شمع دوم سفید است.  قیمت بازشدن شمع سفید دوم، اندکی اندکی پایین تر از شمع سیاه اول، است .سپس قیمت صعود کرده و بالاتر از نیمه شمع اول بسته می شود.

الگوی نفوذی

در ارتباط با نحوه برخورد با الگوهای شمعی بایستی انعطاف پذیر بود، بدین جهت که در الگوی ابر سیاه بیان شد که شمع دوم بایستی بیش از ۵۰ درصد از شمع سقید قبل از خود را پوشش دهد. در حالی که میتوان برای این حالت کلمه باید را حذف کرده و با انعطاف لازم تحلیل خود را انجام داد. اما در حالت الگوی نفوذی تاکید بر این است که بایستی شمع دوم تا ۵۰ درصد شمع اول نفوذ کند.

با توجه به الگوهای بازگشتی میتوان به این نکته اشاره کرد که تمامی این الگوها نشان از پایان روند موجود هستند. در همین راستا، الگوهایی نیز وجود دارند که میتوان با قطعیت بیشنری گفت که روند موجود به پایان خود رسیده است.

ستاره ها یک گروه جذاب از این الگوها هستند که بدنه اصلی شمع کوچک بوده و همچنین از بدنه اصلی شمع بزرگ قبلی خود فاصله دارند. در قسمت بعدی به تشریح کامل ستاره ها و انواع آن پرداخته خواهد شد.

مطالب مرتبط با این نوشته