درباره ما 

وبسایت ایران بانکر در سال ۱۳۹۴ با هدف گسترش اطلاعات بانکی،مدیریت،بورس و آموزش های مرتبط فعالیت خود را آغاز نمود.مشی رسانه‌‌ای این سایت، آموزشی-تحلیلی خواهد بود و اعضا می کوشند تا به تولید محتوایی ارزشمند برای کاربران در اموزش بانکی-اقتصادی-بورس و …. بپردازند.وبسایت ایران بانکر همچنین با بهره‌مندی از همکاران حرفه‌ای و با سابقه می‌کوشد تا به عرصه‌های جدیدی در آموزش و تولید محتوایی سودمند برسد.


فرشید محمدی
مدیر ایران بانکر | کارشناس ارشد امور مالی وبانکی
محمد اسدی
پشتیبان فنی | برنامه نویس و کارشناس نرم افزار
علی قسامی
پشتیبان فنی | برنامه نویس و کارشناس نرم افزار

گفتگو ها



پر بازديدترين مطالب

عنوان آخرین قیمت تغییرات
گرم طلا1,830,800-1.38%
گرم طلا1,830,800-1.38%
گرم طلا1,830,800-1.38%
گرم طلا1,830,800-1.38%
گرم طلا1,830,800-1.38%
گرم طلا1,830,800-1.38%
گرم طلا1,830,800-1.38%
گرم طلا1,830,800-1.38%
گرم طلا1,830,800-1.38%
گرم طلا1,830,800-1.38%
گرم طلا1,830,800-1.38%
گرم طلا1,830,800-1.38%
عنوان آخرین قیمت تغییرات
گرم طلا1,830,800-1.38%
گرم طلا1,830,800-1.38%
گرم طلا1,830,800-1.38%
گرم طلا1,830,800-1.38%
گرم طلا1,830,800-1.38%
گرم طلا1,830,800-1.38%
گرم طلا1,830,800-1.38%
گرم طلا1,830,800-1.38%
عنوان آخرین قیمت تغییرات
گرم طلا1,830,800-1.38%
گرم طلا1,830,800-1.38%
گرم طلا1,830,800-1.38%
گرم طلا1,830,800-1.38%
گرم طلا1,830,800-1.38%
گرم طلا1,830,800-1.38%
گرم طلا1,830,800-1.38%
عنوان آخرین قیمت تغییرات
گرم طلا1,830,800-1.38%
گرم طلا1,830,800-1.38%
گرم طلا1,830,800-1.38%
گرم طلا1,830,800-1.38%
 

  دانلود همراه بانک ها



عضویت در خبرنامه