فرشید محمدی
۹۷-۰۴-۲۶
: 1,071

برای مدیر شدن به چه مهارت هایی نیاز دارم؟تعیین چشم انداز و هدف شما از سطح مدیریت راه خوبی برای پیشرفت حرفه شماست.برای بهبود قدرت مدیریتتان باید مهارتهای مورد نیاز این کار رابشناسید.مهارت های مورد نیاز برای مدیر شدن:

مدیر کیست؟

یک مدیر و یا سرپرست کسی است که یک پروژه،سازمان و یا گروهی را تحت نظر خود دارد.مدیران مسئول ایجاد انگیزه(راه های ایجاد انگیزه در کارمندان) و پیشبرد اهداف از پیش تعیین شده می باشند که گاهاً با محدودیت منابع و زمان روبرو می شوند.

چرا مدیر شویم؟

تبدیل شدن به مدیر و یا سرپرست به معنای افزایش کار و مسئولیت شما می باشد.

بنابراین اگر شما علاقه به مدیر شدن دارید باید نقش و جایگاه خود در صنعت و زمینه مورد علاقه خود را بررسی کنید.

هدف از تلاش های اغلب مردم برای رسیدن به سطوح بالاتر مدیریت کسب پول و درآمد بیشتر می باشد،در حالی که مدیرانی وجود دارند که هدفشان از ارتقا سطح مدیریتی خود اجرای طرح های نوین و تفکرات خود و اثبات تاثیر روش های علمی بر بهره وری سازمان ها می باشد.

مهارت های مورد نیاز برای مدیر شدن

سازماندهی خوب و مناسب:

مدیر مسئول سازماندهی بخش و دپارتمان خود،همچنین اجرای فرآیندها و رهنمودهای لازم و تعیین اهداف مورد نیاز است.بنابراین مدیر باید قدرت سازماندهی بالایی داشته باشد.

مدیریت زمان خوب:

اغلب مدیران انتظار دارند کارشان در مهلت از قبل تعیین شده و چه بسا پیش از موعد انجام شود.بنابراین برای دستیابی به این هدف باید زمان خود و تیم های زیر دست خود را به درستی تنظیم کنند تا در موعد مقرر بتوانند پروژه را تکمیل و یا هدف سازمان را برآورده کنند.

مهارت انسانی و ایجاد ارتباط:

مهارت های انسانی و ایجاد ارتباط مفید و معنوی نقش بی بدیلی در ایجاد انگیزه در بین کارکنان ایجاد خواهد کرد،در صورتی که مدیر نتواند ارتباط خوبی با افراد و انسان های زیر دست خود برقرار نماید هرقدر نیز توانایی های علمی و شخصی داشته باشد قادر به مدیریت مطلوب و ایجاد بهره وری مناسب در محیط کار خود نمی باشد.

نمایندگی:

مدیران اغلب اوقات وسوسه می شوند به جای توضیح دادن کاری به افراد دیگر خود آن کار را انجام دهند.اما تفویض اختیار و دادن مسئولیت به پرسنل و مسئولیت پذیر و پاسخگو کردن آنها روش بهتری می باشد.

برنامه ریزی و استراتژی:

مدیر باید برای آینده برنامه ریزی و پلن گذاری نماید تا درصورت هر رخدادی برنامه از پیش تعیین شده خود را داشته باشد و در صورت نیاز تغییر استراتژی دهد.

ارتباطات:

مدیران خط اصلی ارتباط بین پرسنل خط مقدم، مدیریت ارشد و مشتریان هستند. آنها مسئول نگه داشتن همه افراد هستند.

حل مسئله:

مدیران ممکن است در کارشان مشکلاتی پیش بیاید.آنها باید این توانایی و تخصص را داشته باشند تا با تمرکز فکری و با آرامش به مشکلات فکر کنند و راه حل های مناسب آن را ارائه نمایند.

مهارت های اداری و مالی:

مدیر باید بتواند بودجه را تنظیم و کنترل نماید(شم مالی داشته باشد) و مانند سایر مدیران گزارش بنویسند بنابراین مدیر باید توانایی درک مسائل مالی و اداری و همچنین توانایی نگارش و کار با کامپیوتر را داشته باشد.

رهبری:

رهبری شامل متقاعد کردن دیگران برای پیروی از مسیری است که شما انتخاب می کنید.

مدیر باشیم یا رهبر؟

 

مهارت های مورد نیاز برای مدیر شدن