مبلغ کارمزد انتقال کارت به کارت شتابی

ایران بانکر

مبلغ کارمزد انتقال کارت به کارت شتابی

بازدید : 751

مبلغ کارمزد انتقال کارت به کارت شتابی

یکی از شیوه های درآمد زایی بانک ها علاوه بر سرمایه گذاری،پرداخت تسهیلات،کارمزد های صدور ضمانت نامه ها، اعتبارات اسنادی (lc) و … کارمزد دریافتی بر روی خدمات الکترونیک خود می باشد،مبلغ کارمزد انتقال کارت به کارت شتابی در همه بانکها یکسان می باشد و بر اساس مبلغ انتقال  بیشتر می شود در این مطلب مبلغ کارمزد انتقال کارت به کارت شتابی را جهت آگاهی شما منتشر میکنیم.

    مبلغ انتقال………………………………………………………….مبلغ کارمزد

از ۱ ریال تا ۱۰ میلیون ریال……………………………………………….۵۰۰۰ریال(۵۰۰ تومان)

از ۱۰/۰۰۰/۰۰۱ تا ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ……………………………………..۷۰۰۰ ریال(۷۰۰تومان)

از ۲۰/۰۰۰/۰۰۱ تا ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ……………………………………..۹۰۰۰ ریال(۹۰۰ تومان)

از ۳۰/۰۰۰/۰۰۱ تا ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ……………………………………..۱۱۰۰۰ ریال(۱۱۰۰ تومان)

از ۴۰/۰۰۰/۰۰۱ تا ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ……………………………………..۱۳۰۰۰ ریال(۱۳۰۰ تومان)

از ۵۰/۰۰۰/۰۰۱ تا ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال …………………………………….۱۵۰۰۰ ریال(۱۵۰۰ تومان)

از ۶۰/۰۰۰/۰۰۱ تا ۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ……………………………………..۱۷۰۰۰ ریال(۱۷۰۰ تومان)

از ۷۰/۰۰۰/۰۰۱ تا ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ……………………………………..۱۹۰۰۰ ریال(۱۹۰۰ تومان)

از ۸۰/۰۰۰/۰۰۱ تا ۹۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ……………………………………..۲۱۰۰۰ ریال(۲۱۰۰ تومان)

از ۹۰/۰۰۰/۰۰۱ تا ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ……………………………………۲۳۰۰۰ ریال(۲۳۰۰ تومان)

از ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۱ تا ۱۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ………………………………….۲۵۰۰۰ ریال(۲۵۰۰ تومان)

از ۱۱۰/۰۰۰/۰۰۱ تا ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ………………………………….۲۷۰۰۰ ریال(۲۷۰۰ تومان)

از ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۱ تا ۱۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال …………………………………..۲۹۰۰۰ ریال(۲۹۰۰ تومان)

از ۱۳۰/۰۰۰/۰۰۱ تا ۱۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال …………………………………..۳۱۰۰۰ ریال(۳۱۰۰ تومان)

از ۱۴۰/۰۰۰/۰۰۱ تا ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال …………………………………..۳۳۰۰۰ ریال(۳۳۰۰ تومان)

سقف انتقال کارت به کارت شتابی در بیرون از شعبه حداکثر تا مبلغ ۳۰ میلیون ریال در یک روز می باشد و در صورت استفاده از pinpad های شعبه ای و با پر کردن فرم مخصوص آن می توانید تا مبلغ ۱۵۰ میلیون با  pinpad  و مبلغ ۳۰ میلیون ریال با خودپردازها به صورت شتابی انتقال دهید.

باید توجه داشت کارمزد انتقال وجه کارت به کارت شتابی از مبلغ ۵۰۰ تومان برای مبالغ زیر یک میلیون تومان شروع و بصورت پلکانی به ازای هر یک میلیون تومان اضافه تر مبلغ ۲۰۰ تومان به کارمزد انتقال وجه افزوده می شود/

مبلغ کارمزد انتقال کارت به کارت شتابی به چه سازمان هایی تعلق می گیرد؟

 

مبلغ کارمزد انتقال کارت به کارت شتابی

مبلغ کارمزد انتقال کارت به کارت شتابی

کارمزد کسر شده از حساب مبدا در انتقال وجه کارت به کارت شتابی به صورت زیر بین بانکها و شبکه شتاب تقسیم می شود:

۱۰۰ تومان از آن به مرکز شتاب تعلق می گیرد/

۵۰ تومان از آن به بانک مبدا تعلق می گیرد /

۳۰۰ تومان سهم اپراتور یا بانک پذیرنده دستور انتقال/

مابقی آن به بانک مقصد تعلق می گیرد/

به عنوان مثال در صورتی که شما مبلغ ۸۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال از کارت بانک کشاورزی خود به کارت بانک ملت با استفاده از  pinpad بانک قرض الحسنه مهر ایران انتقال دادید کارمزد تقسیم شده به شرح ذیل می باشد:

کل کارمزد کسر شده از حساب مبدا:۲۱۰۰ تومان

سهم مرکز شتاب:۱۰۰ تومان

سهم بانک مبدا(کشاورزی):۵۰ تومان

سهم اپراتور(بانک قرض الحسنه مهر ایران):۳۰۰ تومان

سهم بانک مقصد(بانک ملت):۱۶۵۰ تومان می باشد/

 

 

 

 

 

 

برچسب ها::          

قبل از ارسال دیدگاه به سوال زیر پاسخ دهید.