دانلود PDF مقدمه ای بر تحلیل فنی یا تکنیکال

دانلود PDF مقدمه ای بر تحلیل فنی یا تکنیکال

تحلیل تکنیکال یا همان تحلیل فنی عبارتست از مجموعه اي از روشهاي آماري که با استفاده ازاطلاعات حاصل از حرکت هاي گذشته بازار براي بررسی حرکت احتمالی قیمت بازار در آینده مورد استفاده قرار می گیرند. این اطلاعات بیشتر شامل قیمتها و همچنین حجم معاملات است.تحلیل تکنیکال یا همان تحلیل فنی به دنبال عواملی که می توانند بر قیمت اثر بگذارند نمی گردد بلکه از چارت یا همان نمودار قیمت ها و ابزار هاي دیگر )اکثرا آماري( براي شناسائی الگو هائی که در چارت یاهمان نمودار قیمت ها می توان یافت استفاده می کند تا حرکت قیمت بازار را پیشبینی کند. تریدر هائی که از تحلیل تکنیکال یا همان تحلیل فنی استفاده می کنند، معروف به چارتیست ها )به علت استفاده از چارت یا همان نمودار قیمت(، منطق هاي متفاوتی را دنبال می کنند. برخی به الگوها یا همان پترن هاي چارت متکی ستند، بعضی به اندیکاتور ها و اسیلاتور ها تکیه می کنند و ترکیبی از هردو هم بسیار طرفدار دارد.تحلیلگران فنی معتقدند که اطلاعات مهم درباره نوسانهاي آتی قیمت سهام را میتوان از طریق مطالعه تغییرات قبلی قیمتهاي سهام بدست آورد. اطلاعات مالی بر روي نمودارها ثبت می شود و این اطلاعات به منظور دستیابی به الگوهاي تکراري به دقت مورد بررسی قرار میگیرد. دانلود PDF مقدمه ای بر تحلیل فنی یا تکنیکال در ادامه مطلب…

تحلیل تکنیکال

در تحلیل تکنیکال یا همان تحلیل فنی به این مطلب که قیمت یک چیز به نسبت ارزش واقعی آن )با هر فرمول و منطقی که محاسبه شده باشد( بالاتر یا پائین تر است بهاي زیادي داده نمی شود. آنچه مهم است اطلاعات مربوط به حرکت قیمت در گذشته تا حال است که سعی می شود از آن حرکت قیمت در آینده راپیشبینی کرد.
تحلیل تکنیکال یا همان تحلیل فنی بر اساس سه پیش فرض بنا شده است

یک( بازار همه چیز را تحت الشعاع قرار می دهد و قیمت را تعیین می کند.
دو( حرکت قیمت همواره داراي ترند است.
سه( گذشته همیشه سعی در تکرار خود دارد


- - - - - - - - -
 •   نویسنده : محمد اسدی        
 •   دیدگاه :        
 •   تاریخ : ۱۸-اردیبهشت-۹۵        
 •   بازدید : : 2,431

  نظر شما چيست ؟

  قبل از ارسال دیدگاه به سوال زیر پاسخ دهید.

  مطالب تصادفی

  دانلود همراه بانک

  • با به کارگیری خدمات "همراه بانک" مشتریان بانک می‌توانند به صورت شبانه‌روزی و با استفاده از تنها یک گوشی تلفن همراه، به اطلاعات حساب بانکی خود دسترسی یافته، به کارت/حساب دیگری در بانک سینا پول انتقال داده و هزینه قبوض خدمات شهری مثل آب، برق و تلفن را پرداخت نمایند.


   ::..دانلود ..::