حداقل سرمایه مورد نیاز جهت تاسیس بانک و موسسه

ایران بانکر

حداقل سرمایه مورد نیاز جهت تاسیس بانک و موسسه

بازدید : 1,503

حداقل سرمایه مورد نیاز جهت تاسیس بانک و موسسه

رشد و تاسیس قارچ گونه بانک ها،موسسات مالی،صندوق های قرض الحسنه و تعاونی های اعتباری در اطراف ما بسیار محسوس می باشد،احتمالاً این سوال که حداقل سرمایه مورد نیاز جهت تاسیس بانک و موسسه چه مبلغی می باشد برای شما نیز پیش آمده است و اینکه آیا ما نیز می توانیم موسسات اعتباری و یا حتی بانک تاسیس کنیم؟ برای پاسخ دادن به این سوال می توانیم به قوانین بانک مرکزی استناد نماییم و بر طبق آنها عمل کنیم.

حداقل سرمایه مورد نیاز جهت تاسیس بانک و موسسه اعتباری به شرح ذیل می باشد

حداقل سرمایه مورد نیاز جهت تاسیس بانک و موسسه

حداقل سرمایه مورد نیاز جهت تاسیس بانک و موسسه

بانک غیر دولتی………………………………………………………….  ۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

بانک مجازی……………………………………………………………..   ۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

بانک قرض الحسنه……………………………………………………… ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

موسسه اعتباری غیر بانکی…………………………………………..  ۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

شعبه بانک خارجی……………………………………………………..  ۵/۰۰۰/۰۰۰ یورو

تعاونی اعتبار…………………………………………………………….. ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

صندوق قرض الحسنه موسسات اعتباری………………………….. ۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

صندوق قرض الحسنه ………………………………………………… ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

صرافی(تهران،اهواز،اصفهان،شیراز،مشهد،تبریز،کرج)…………… ۴۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

صرافی سایر شهر ها…………………………………………………. ۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

 

پیشنهاد می شود مطلب ” تشکیل صندوق قرض الحسنه خانوادگی ” که نیاز به سرمایه اولیه ندارد را نیز مطالعه نمایید/

 

برچسب ها::        

قبل از ارسال دیدگاه به سوال زیر پاسخ دهید.